อาคารชูติวัตร


อาคารชูติวัตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวโล่ง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตารางเมตร หลังคาทรงจั่ว ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 2495 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 100,000 บาท โดยให้ชื่อเป็นเกียรติกับอาจารย์ไสว ชูติวัตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ช่วงปี พ.ศ. 2495-2497 ใช้เป็นศูนย์ประสาน บริการงานต่าง ๆ  ปัจจุบัน อาคารชูติวัตร เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ เช่น เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ  จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเป็นที่ตั้งสำหรับบำเบ็ญกุศลศพของบุคลากร ศิษย์เก่า เหตุผลที่จัดที่นี่คือ นักศึกษาและผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น ๆ สามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก 

อาคารชูติวัตรตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของสนามวังซ้าย 

 

 

ที่มา : หนังสือ บันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน