เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ พ.ศ.2497


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ พ.ศ.2497

เครื่องแบบให้ประกอบด้วย

  1.  เสื้อ แบบเซิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด สาบที่ถูกเลือกว้าง 4 ซม. ใช้คุมสีขาวกลมแบนขนาดผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงขอศอก มีกระเป๋าติดแนว ราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 ซม. ถึง 12 ซม. และลึกตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ
  2. กางเกงแบบสากล ขายาวเพียงข้อเท้า ผ้าสีกากี ปลายขาไม่พับ ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋า ตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
  3. เข็มขัด หนังสีน้ำตาล กว้าง 3 ซม. ถึง 4 ซม. ตาม ส่วนขนาดตัวของนักเรียน หัวโลหะทองเหลือง แบบตรวจราชการ มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1 ซม. สําหรับสอดปลายเข็มขัดเข็มขัดนี้ใช้คาดกับกางเกง
  4. รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดผูก สีน้ำตาล ไม่มี ลวดลาย ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา ด้ายหรือสักหลาด สีเดียวกับรองเท้า
  5. เครื่องหมาย ให้มีเครื่องหมายของโรงเรียนทําด้วยโลหะ ติดเหนือกระเป๋าเสื้อหน้าอกเบื้องซ้าย

ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2497 เป็นต้นไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 30 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2497

แหล่งข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 30 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2497 และแม่โจ้อนุสรณ์ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 2499

เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2499