9 สิ่งสำคัญ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ลูกแม่โจ้ต้องเคารพ


1. ศาลเจ้าแม่ โจ้

 

2. ศาลเจ้าพ่อ โจ้

 

 

 

3. อนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ 

 

4. อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

 

5. พระพิรุณทรงนาค

 

6.อาคารพุทธมิ่งมงคล

 

7.วิหารอุรวดี

 

8.สระเกษตรสนาน

 

9.หอระฆัง