การทำกล่องอนุรักษ์วัตถุแบบง่าย ๆ ทำตามได้เลย


ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันนี้จะมาสอนการทำกล่องอนุรักษ์วัตถุแบบง่าย ๆ ทำตามได้เลย สามารถดัดแปลงให้มีขนาดตามต้องการ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นกล่องขวัญของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญ ได้อย่างภาคภูมิใจในฝีมือของเราเอง ไปลองทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ 

อุปกรณ์ที่ใช้

1. วัตถุที่จะใช้อนุรักษ์

2. มีดคัตเตอร์

3. ไม้บรรทัด

4. ยางลบ

5. ดินสอ

6. ตัวหนีบกระดาษ

7. แผ่นรองตัด

8. กระดาษแข็งทำกล่อง 

9. กาวลาเท็กซ์

10.ไม้ทากาว

 

วิธีทำ 

ชิ้นที่ 1 ส่วนตัวกล่อง

1. นำวัตถุมาวัดขนาด กว้าง x ยาว x สูง

ความกว้าง

 

ความยาว

 

ความสูง

 

2. นำกระดาษกล่อง ใช้ไม้บรรทัดวัดจากขอบของกระดาษขึ้นมาให้เท่ากับความสูงที่วัด  ใช้ดินสอทำเครื่องหมาย

 

3. จากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดให้เท่ากับความกว้างและความยาว ใช้ดินสอทำเครื่องหมาย ตามภาพ

 

4. จากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดตามร้อยที่วัดขนาด (ตัดเบาๆเพื่อไม่ให้ขาดออกจากกัน)

 

5.จากนั้นพบตามรอยที่กรีดไว้

 

6. จากนั้นใช้ไม้กาว ทากาวที่กล่องกระดาษเพื่อจะประกอบให้เป็นกล่อง 

 

7. ใช้ตัวหนีบ หนีบไว้ รอกาวแห้ง

 

ชิ้นที่ 2 ส่วนฝากล่อง

1. นำวัตถุมาวัดขนาด กว้าง x ยาว x สูง

2. นำกระดาษกล่อง ใช้ไม้บรรทัดวัดจากขอบของกระดาษขึ้นมาให้ประมาณ 1-2 นิ้ว ตามความเหมาะสม ใช้ดินสอทำเครื่องหมาย 

 

3. จากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดให้เท่ากับความกว้างและความยาว ใช้ดินสอทำเครื่องหมาย ตามภาพ

 

4. จากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดตามร้อยที่วัดขนาด (ตัดเบาๆเพื่อไม่ให้ขาดออกจากกัน)

 

5.จากนั้นพบตามรอยที่กรีดไว้

 

6. จากนั้นใช้ไม้กาว ทากาวที่กล่องกระดาษเพื่อจะประกอบให้เป็นกล่อง 

 

7. ใช้ตัวหนีบ หนีบไว้ รอกาวแห้ง

 

8. หลังจากกาวแห้งนำทั้ง 2 ชิ้นมาประกอบ เข้าด้วยกันเป็นอันเสร็จ

 

รับชมคลิปการทำกล่องอนุรักษ์วัตถุ แบบง่าย ๆ ทำตามได้เลย

ผู้เขียน : อรวรรณ สุรักษ์