รองศาสตาจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมการจัดเก็บและการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 รองศาสตาจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เยี่ยมชมการจัดเก็บและการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น โดยมี นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ