อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ


สร้างเมื่อปี 2520 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นอาคารเรียนรวมที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,545 ตารางเมตร หลังคาทรงจั่ว ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 2520 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 5,870,000 บาท โดยตั้งชื่ออาคารเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 1 ใน 3 เสือเกษตรไทย

ปัจจุบัน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ใช้เป็นอาคารคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่มา : บันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน หน้า 241

รูปภาพ : จากเว็บไซต์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว