เก่อกรือทอ


ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)   เก่อกรือทอ

เก่อกรือทอ เป็นพืชและเป็นสมุรไพรท้องถิ่น เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง มีลักษณะทางกายภาพ ลำต้นอวบเตี้ยสีน้ำตาลปนดำ ใบกว้าง อ่อนนุ่ม สีเขียว ก้านใบยาวคล้ายก้านใบเผือก ลูกอ่อนมีสีเขียว ลูกแก่มีสีส้ม มักขึ้นตามภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงมาก เช่น ป่าต้นน้ำ ป่าดิบชื้น หรือบริเวณลำห้วยที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

ลำต้นของ เก่อกรือทอ

ลูกอ่อนมีสีเขียว ลูกแก่มีสีส้ม

เก่อกรือทอ เป็นพืชที่มีฤทธิ์คันมาก โดยเฉพาะใบ แต่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาอาการพิษจากบุ้ง (แมงบ้ง) ได้ผลดีมาก ซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรู้และใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ลำต้นตัดเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วใช้เกลือทา มาประคบบริเวณที่ถูกพิษจากบุ้ง (แมงบ้ง) หรือสามารถใช้ยาหม่องแทนเกลือก็ได้ รักษาจนหายเป็นปกติแล้วหยุดใช้

ลำต้นอวบเตี้ยสีน้ำตาลปนดำ

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางช่อง Youtube Maejo University Archives เรื่อง Local Discovery: Wild Herb Harvest Tour เก็บสมุนไพรป่าตามวิถีชาวปกาเกอะญอ

ผู้ให้ข้อมูล : จอแนะ นันทวิเชียรฤทธิ์ (ปราชญ์พื้นบ้าน)
ผู้เก็บข้อมูล : ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา