บันทึกประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุญาตให้ คุณธนานนท์ (อังคาร) ทั่วประโคน แม่โจ้รุ่น 38 ประธานคณะทำงานรวบรวมประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ (Maejo Series 3 : รุ่น 30 – 39) และอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ แม่โจ้รุ่น 33 พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เข้าพบ เพื่อให้สัมภาษณ์เรื่อง “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2516 – 2517 ณ บ้านพักอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่