ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 จัดกิจกรรม Pop Up Cuisine @Kad Maejo 2477 สาธิตการทำอาหารท้องถิ่น ณ กาดแม่โจ้ 2477


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 จัดกิจกรรม Pop Up Cuisine @Kad Maejo 2477 สาธิตการทำอาหารท้องถิ่น ณ กาดแม่โจ้ 2477 ซึ่งเป็นการนำสูตรอาหารจากฐานข้อมูลยาสมุนไพรและอาหารพื้นเมือง และวัตถุดิบจากกาดแม่โจ้ 2477 มาปรุงสด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้สัญจรในตลาดได้ชิมและเรียนรู้วิธีการทำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กาดแม่โจ้ 2477 และการถ่ายทอดความรู้จากฐานข้อมูลสู่ชุมชน โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – สิงหาคม 2564 ในครั้งนี้เริ่มด้วยเมนู “คั่วผำ” อาหารพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางโภชนาการ และหาทานได้ยาก