ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 จัดกิจกรรม Pop Up Cuisine @Kad Maejo 2477 สาธิตการทำอาหารท้องถิ่น ณ กาดแม่โจ้ 2477

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ ร่วมกับกาดแม่โจ้ 2477 จัดกิจกรรม…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت