ซูเลที


ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)… ซูเลที

ซูเลที เป็นพืชและเป็นสมุนไพรท้องถิ่น เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะทางกายภาพ ลำต้นตรงห่อหุ้มด้วยกาบใบ สีน้ำตาลแดง กิ่งตรงสีแดงปนเขียวใบยาวอ่อนนุ่ม ใบแก่มีสีเขียวเข้ม ใบอ่อนสีเขียวเหลือง มักขึ้นตามภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ป่าต้นน้ำ ป่าดิบชื้น หรือบริเวณลำห้วยที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

ลำต้นตรงห่อหุ้มด้วยกาบใบ สีน้ำตาลแดง

ซูเลที เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่า “ติ๊สีพะโดะ” ซึ่งแปลว่า ยาหลวง เพราะมีฤทธิ์ทางยาที่ใช้รักษาได้ผลดี และเห็นผลเร็ว ซูเลที ที่มีสรรพคุณทางยาที่ใช้รักษาอาการบวมต่าง ๆ และรักษาอาการเบาหวาน โดยการใช้ส่วนรากนำมาต้มน้ำดื่ม ดื่มรักษาอาการต่อเนื่องจนหายเป็นปกติแล้ว หยุดใช้ยา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางช่อง Youtube Maejo University Archives เรื่อง Local Discovery: Wild Herb Harvest Tour เก็บสมุนไพรป่าตามวิถีชาวปกาเกอะญอ

ผู้ให้ข้อมูล : จอแนะ นันทวิเชียรฤทธิ์ (ปราชญ์พื้นบ้าน)
ผู้เก็บข้อมูล : ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา