ซวาอะหน่อเอะกวีคี


ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)….. ซวาอะหน่อเอะกวีคี

ซวาอะหน่อเอะกวีคี เป็นพืชและเป็นสมุนไพรท้องถิ่น  เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง มีลักษณะทางกายภาพ ลำต้นสีดำ ผิวเรียบ ใบแก่สีเขียวเข้ม เรียบมัน ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ดอกมีลักษณะกลมสีขาว มักขึ้นตามภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ป่าต้นน้ำ ป่าดิบชื้น หรือบริเวณลำห้วยที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

ลำต้นสีดำ ผิวเรียบ

ซวาอะหน่อเอะกวิคี มีลักษณพิเศษและแตกต่างจากสมุนไพรทั่วไป คือ มีกลิ่นเหม็นมาก แต่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาอาการเหนื่อยล้าได้ดีมาก และสามารถนำไปผสมกับยาสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ได้ด้วย  ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกส่วนของพืช ลำต้นและกิ่งเหมาะสำหรับต้มเพื่อดื่ม ส่วนกิ่งหรือลำต้น ผสมกับใบเหมาะสำหรับต้มเพื่อนวด รักษาจนหายเป็นปกติแล้วหยุดใช้ยา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางช่อง Youtube Maejo University Archives เรื่อง Local Discovery: Wild Herb Harvest Tour เก็บสมุนไพรป่าตามวิถีชาวปกาเกอะญอ

ผู้ให้ข้อมูล : จอแนะ นันทวิเชียรฤทธิ์ (ปราชญ์พื้นบ้าน)
ผู้เก็บข้อมูล : ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา