การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”

Maejo University Archives · IH-EP.4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ “วิศวกรรมแม่โจ้ […]

ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง

 ข้าวกล้องงอก ข้าวพอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขั้นตอนการผลิตข้าวกล้องงอก […]

ระบบสถานีอากาศและ การควบคุมการให้น้ำ

 ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำ           ระบบสถานีอากาศ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชัยการจัดเก็บความชื้นในดิน การวัดระดับน้ำ […]