ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ เก็บข้อมูลและถ่ายภาพบุคลากรที่ได้รับรางวัล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนามของฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้เก็บข้อมูลและถ่ายภาพ ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง บุคลากรผู้ซึ่งได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ…

Read More »

เสื้อสามารถรุ่นแรก

ในปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับแม่โจ้ รุ่น 20 เข้ามาเรียน ซึ่งตอนนั้นกีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยม และทีมฟุตบอลแม่โจ้ ยังไม่มีโค้ชฝึกสอน…

Read More »

การดำเนินการอนุรักษ์สิ่งของประเภทเสื้อผ้าของงานจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ชุดครุยบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของคุณเชาว์ อบแย้ม ซึ่งได้รับมอบมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการจัดเก็บในกล่องอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพให้คงอยู่ถาวร…

Read More »

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษรับมอบชุดครุยบัณฑิตแม่โจ้รุ่นที่ 1 พร้อมสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณเชาว์ อบแย้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 38 ได้มอบชุดครุยบัณฑิตรุ่นที่ 1…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت