เสื้อสามารถรุ่นแรก


ในปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับแม่โจ้ รุ่น 20 เข้ามาเรียน ซึ่งตอนนั้นกีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยม และทีมฟุตบอลแม่โจ้ ยังไม่มีโค้ชฝึกสอน จึงได้ท่านอาจารย์ เสาวรัจ นิตยวรรณ ซึ่งตอนนั้นพึ่งสอบบรรจุเข้ามาสอนวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2498-99 จึงรับเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ซึ่งท่านก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลมาก่อน

 

สมัยนั้นการฝึกฝนเป็นไปอย่างเข้มข้น คนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมแม่โจ้ ต้องฝึกซ้อมช่วงบ่ายทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงที่เพื่อน ๆ ไปลงงาน จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันแมทต่าง ๆ ในจังหวัด และส่วนใหญ่จะชนะ ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลชุดนี้ ประกอบด้วย แม่โจ้รุ่น 20 แม่โจ้รุ่น 19 แม่โจ้ รุ่น18 เป็นนักกีฬาผสมผสานกันหลายชั้นปี

ในปี พ.ศ. 2499 เริ่มออกแข่งกับต่างจังหวัด เช่น ทีมทหารอากาศ ทีมตำรวจตระเวรชายแดน  ทีมนักเรียนนายร้อย เป็นต้น โซนภาคเหนือแข่งกับ ทีมยุพราช ทีมปริ้นส์ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)  ซึ่งในขณะนั้นทีมแม่โจ้เป็นที่นิยมมาก ถึงขั้นที่รถสามล้อถีบในเมืองให้นั่งรถฟรีเพื่อไปสนามแข่งที่สนามยุพราชตลอด โดยทีมฟุตบอลชุดนี้ มี อาจารย์มลฑล เป็นผู้จัดการทีม และอาจารย์เริ่ม เนตรศิริดูแลเรื่องการเงิน ทำให้ทีมแม่โจ้มีชื่อเสียงมาก

ที่มา: ทำเนียบรุ่นปี 2500

ที่มา: ทำเนียบรุ่นปี 2500

 

 

ในปี พ.ศ.2500 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแม่โจ้รุ่น 20 ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณานักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถสูงสุด คือนายบรรจบ เอกภูมิ กองหน้า ซึ่งทำหน้าที่ได้ดีที่สุด โดยได้รับเสื้อสามารถกีฬาฟุตบอล และทำพิธีมอบให้ ที่โรงประชุมชูติวัติ โดย อ.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้มอบให้ ถือเป็นเสื้อสามารถรุ่นแรก ที่ได้จัดทำขึ้น และเป็นเสื้อเกียรติยศ ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ มอบให้นักกีฬาที่มีความสามารถสูง

ดร. อำนวย ยศสุข รับมอบจากเจ้าคุณบรรจบ เอกภูมิ และมอบให้ อ.ธนิต มะลิสุวรรณเพื่อมอบให้ทางจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อจัดเก็บและอนุรักษ์ต่อไป

เมื่อได้มอบให้ฝ่ายจดหมายเหตุฯแล้ว ได้ทำการอนุรักษ์และถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ร้อยเรียงเรื่องราวความทรงจำกับแม่โจ้ในอดีต รวบรวมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าในคนรุ่นหลังสืบต่อไป

ที่มา:

สัมภาษณ์ ธนิต มะลิสุวรรณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ทำเนียบรุ่นปี 2500