บันทึกประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ (Maejo Series 3…

Read More »

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี…

Read More »

โรงเรียนเกษตรแม่โจ้สมัยบุกเบิก

กําจร บุญแปง สิ่งประทับใจครั้งแรก ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2477 ผมได้ไปรายงานตัวที่แผนกศึกษาธิการในฐานะเป็น นักเรียนทุนครูเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็เดินทางออกจากจังหวัดกลับไปบ้านที่บ้านต้นซาง หมู่ที่…

Read More »

Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت