บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการและการทำลายเอกสาร” กับบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت