บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุรับมอบหนังสืออนุสรณ์แม่โจ้ “บันทึกอดีตแม่โจ้ มาตุภูมิแห่งความภาคภูมิ”


วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฝ่ายบริการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุ รับมอบ รับมอบหนังสืออนุสรณ์แม่โจ้ “บันทึกอดีตแม่โจ้ มาตุภูมิแห่งความภาคภูมิ” จำนวน 100 เล่ม จากศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 นำโดย คุณนรังสรรค์ ปิ่นชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ , คุณธีรารัตน์ สุกรัตน์ และ คุณธิดา ชัยเขตร์ ณ ห้องปิ่นแก้ว ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ