อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ทะเลสาบแห่งผืนป่าบ้านโปง


 

เมื่อมีคนถามว่าแม่โจ้มีสถานที่สวย ๆ หรือเปล่า ตอบเลยว่ามีค่ะ มีหลายที่ด้วย และหนึ่งในนั้นคือ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใด  อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่จัดสรรของราษฎรที่อพยพจากเขตน้ำท่วม 300 ครอบครัว จำนวน 2,100 ไร่
  2. เพื่อส่งน้ำให้ประปาหมู่บ้านของบ้านโปง ซึ่งอยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
  3. เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,200 ไร่

 

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร และเริ่มเก็บกักน้ำเมื่อปี 2529 ปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรแล้ว ยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมตกปลา เดินเท้า และปั่นจักรยานอีกด้วย

เลยจากสันอ่างเก็บน้ำไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ไว้ให้ท่านที่สนใจเดินชมธรรมชาติได้ศึกษาให้ได้เดินศึกษาพรรณไม้นา ๆ ชนิดที่ขึ้นอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

มุมนี้จะมองเห็นวัดดอยแท่นพระผาหลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนา  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ อายุประมาณ 600 กว่าปี