ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษรับมอบภาพประวัติศาสตร์ F.F.T (Future Farmer of Thailand) และภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอดีตจากท่านอาจารย์จงจิต วรยศ


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุดรับมอบภาพประวัติศาสตร์ F.F.T (Future Farmer of Thailand) และภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอดีต จากท่านอาจารย์จงจิต วรยศ (อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภรรยา รศ.ดร.เทพประสงค์ วรยศ อดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท. หรือ F.F.T) ที่แม่โจ้เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีนางสาว เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ พร้อมด้วย คุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 เป็นตัวแทนในการรรับมอบ เพื่อจัดเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป