COMMUNITY & COMMERCE

ตลาดสามแยก

ตลาดสามแยก ตลาด 5 ดาว ตลาดสดน่าซื้อสันทราย ที่นี่เป็นตลาด 5 ดาว ตลาดสดน่าซื้อ มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีลูกค้าประจำและขาจรมากมายแวะเวียนมาซื้อของ เนื่องจากนอกมีหมู่บ้านจัดสรรมากมาย ตลาดแห่งนี้มีมานานกว่า 50 ปี พ่อค้าแม่ค้าของที่นี่เป็นคนเก่าแก่ที่ขายมานานกว่า 10-20 ปี ตลอด 4 ปีที่ได้มาดำเนินการต่อ ก็ได้มาปรับปรุง ได้ระดับ ...