Temple

วัดเมืองเล็น

ประวัติ วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2279  โดยพระอธิการงก  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระประธานในวิหาร ขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 5.9 เมตร มีการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พระอธิการงกได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านที่อพยพมาจากเชียงตุงเป็นผู้สร้าง โดยการแยกตัวออกมาจากวัดหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ...
Temple

วัดข้าวแท่นน้อย

ประวัติ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ตามการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีอายุหลายร้อยปี   โดยมีการค้นพบหลักฐานซากโบราณต่าง  ๆ  ครั้งแรก  เมื่อปีจุลศักราช 1203  (ปีฉลู พ.ศ. 2384)  ขณะนั้นพื้นที่วัดถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ไผ่และเครือเถาวัลย์อย่างหนาแน่น มีศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันแผ้วถางป่าในบริเวณดังกล่าว โดยค้นพบฐานพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ จึงได้ช่วยกันขุดดินบริเวณดังกล่าวเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม ได้พบหลักฐานอิฐโบราณ ฐานพระวิหาร และพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายสิบองค์ โดยเฉพาะที่ฐานพระพุทธเจดีย์ พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอีกหลายองค์  ...
Church

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 19 (สภาฯ) เขตเชียงใหม่ ก่อตั้งปี ค.ศ. 2005 ที่ตั้ง เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบล สันพระเนตร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Church

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 18 (สภาฯ) ก่อตั้งปี 1989 ภาษานมัสการ ภาษาลาหู่ ที่ตั้ง เลขที่ 21/1 หมู่ที่1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-343-624
Church

คริสตจักรสายธารพระพร

คริสตจักรสายธารพระพร คริสตจักรสังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 01 (สภาฯ) เขตอภิบาล 4 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1953 บุคคลที่ติดต่อได้ ศาสนาจารย์ธวัช จันตาใหม่ ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล Website คริสตจักรสายธารพระพร ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 17 ...
DISCOVER

วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)

ที่ตั้งวัด วัดแม่แก้ดน้อย ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดป่าตึง หรือวัดหนองแห้งนามเดิม วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ตั้งที่เลขที่ 287 หมู่ 5 ถนนสันทราย-พร้าว บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมหายาน เป็นอุทยานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ นรก สวรรค์ สถานที่ปลงสังเวช ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดแม่แก้ดน้อย  มีเนื้อที่ทั้งหมด ...
DISCOVER

วัดดอยแท่นพระผาหลวง “พระบิ่นหลังต๋ำ”

วัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวบนภูเขาหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นวัดที่มีตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับการสร้างวัดตั้งแต่สมัยมีการสร้างเมืองเชียงใหม่ ตำนานเกี่ยวกับ ”พระบิ่นหลังต๋ำ” แห่งวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตัววัดตั้งอยู่ที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากเส้นทางถนน เชียงใหม่-พร้าว ขับรถมาเรื่อย ๆ เลยตลาดแม่โจ้ไปกลับรถที่หน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ และมีเลี้ยวเข้าซอยขวามือทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ขับรถตามเส้นทางไปเรื่อย ๆ จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เส้นทางผ่านป่าชุมชน พอเลยอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ขึ้นไป จะมองเห็นพระนอนองค์ใหญ่สีเหลืองอร่าม อยู่บริเวณตีนเขา มีปู่เทพอสูร ...
DISCOVER

วัดทุ่งหมื่นน้อย

วัดทุ่งหมื่นน้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 9 บ้านทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เดิมวัดทุ่งหมื่นน้อยนี้เป็นวัดร้าง วัดสร้างเมื่อไรนั้นไม่มีประวัติเพียงแต่มีคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น จากคำบอกเล่าว่ามีขาวบ้านชื่อพ่ออุ้ยหมื่น และแม่อุ้ยหน้อย เป็นคนบริจาคที่เพื่อสร้างวัด แต่กระนั้นก็ไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ อีกข้อสันนิฐานหนึ่งอาจเป็นชื่อของผู้ที่มอบพื้นที่ให้สร้างวัดที่มีตำแหน่งทางราชการเป็นท่านหมื่น อันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเช่นเดียวกัน สมัยก่อนชาวบ้านอาศัยอยู่ท้ายวัด วัดจะอยู่หัวบ้าน แต่มาตอนหลังทางท้ายหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมชาวบ้านเลยหนีขึ้นมาปลูกบ้านบนที่ดอน ปัจจุบันวัดเลยอยู่ท้ายหมู่บ้าน วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอสันทราย ในสมัยก่อนมีพระภิกษุเวียนมาจำพรรษาบ้าง ไม่มีบ้าง ...
DISCOVER

วัดป่ากล้วยท่ากุญชร

ประวัติและความเป็นมา วัดป่ากล้วยท่ากุญชร เป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2543  และด้วยเหตุผลคนในหมู่บ้านไม่มีที่ทำบุญของหมู่บ้าน ต้องไปอาศัยวัดตามหมู่บ้านอื่น ชาวบ้านจึงได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น โดยชาวบ้านได้นิมนต์พระวรกิจ วราสโย มาดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ปีพ.ศ. 2558  เป็นสำนักสงฆ์นิกายมหายาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ ...
DISCOVER

วัดหนองแสะ

ประวัติและความเป็นมา วัดหนองแสะ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา วัดหนองแสะสร้างเมื่อปี 2404 Author: Yaowapa Kuankhum Photograph by Asek ...

Posts navigation