ผลงาน

งานใบตอง ดอกไม้สด งานบายศรีบวงสรวง บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม ขันผูกมือ บายศรีหลัก บายศรีประกอบพิธีต่างๆ มาลัยบ่าวสาว มาลัยข้อพระกร ช่อดอกไม้สด ช่อดอกไม้เงิน ช่อดอกไม้จากใบเตย ปลาตะเพียนใบเตย พานไหว้ครู กระทงรูปทรงต่างๆ กรวยดอกไม้ จัดดอกไม้สดรูปทรงต่างๆ และเครื่องสักการะล้านนา

วัสดุอุปกรณ์การทำพานไหว้ครู

 1. ใบตองตานี 5 เข็มหมุด
 2. ดอกกล้วยไม้ 6 เข็ม ด้าย
 3. ดอกบานไม่รู้รวย 7 พาน
 4. ดอกพุด 8 โฟมพุ่ม

ขั้นตอนวิธีการทำ

 1. ทำงานใบตองกลีบคอม้า กลีบผกา กลีบเล็บมือนาง เป็นส่วนประกอบหลักการทาพานไหว้ครู
 2. เย็บแบบขอบใบตองกล้วยไม้ชั้นใน
 3. ประกอบงานใบตองที่ทาไว้แล้วเข้ากับโฟมพุ่มบานพานปักเข็มหมุดยึดให้แน่น
 4. ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ให้สวยงาม
 5. ร้อยมาลัยคาดพานพุ่มที่ตกแต่งแล้วยึดติดให้แน่น
 6. ทำมาลัยตูมด้วยดอกกล้วยไม้เสียตรงยอดพานพุ่ม
 7. จะได้พานพุ่มไหว้ครูที่เสร็จเรียบร้อย

ขันผูกข้อมือ

ด้านการเผยแพร่ อนุรักสืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้

ได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โรงเรียนบ้านบวกเปา โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่มผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง สาธิตการทำงานใบตองและเครื่องสักการะล้านนาแก่ชาวต่างชาติ ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การบันทึกเทปโทรทัศน์จากประเทศสิงค์โป และที่บ้ายยังใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษามาเรียนรู้งานใบตองและดอกไม้สด

นางรินทอง ธินะ สอนนักเรียนทาบายศรีปากชาม

รางวัลเกียรติคุณ

 1. ได้รับรางวัลเกียรติคุณชนะเลิศ การทำเครื่องสักการะล้านนา จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปี 2559
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบายศรี ในงานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเภอสันทราย ปี 2560

บายสี

แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Yaowapa Khueankham
Information Specialist at Maejo University Archives

  แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี หัตถกรรมเครื่องสักการะล้านนาและการทําข้าวแต๋น

  Previous article

  ศุภจิตรา คำราพิช ภูมิปัญญาด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

  Next article

  You may also like

  More in Craftsman