Church

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่

คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 19 (สภาฯ) เขตเชียงใหม่ ก่อตั้งปี ค.ศ. 2005 ที่ตั้ง เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบล สันพระเนตร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Church

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่

คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 18 (สภาฯ) ก่อตั้งปี 1989 ภาษานมัสการ ภาษาลาหู่ ที่ตั้ง เลขที่ 21/1 หมู่ที่1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-343-624
Church

คริสตจักรสายธารพระพร

คริสตจักรสายธารพระพร คริสตจักรสังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาค 01 (สภาฯ) เขตอภิบาล 4 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1953 บุคคลที่ติดต่อได้ ศาสนาจารย์ธวัช จันตาใหม่ ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล Website คริสตจักรสายธารพระพร ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 17 ...