Cafe

ร้าน “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์”

ร้าน “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์” จะสังเกตเห็นหน้าร้านได้ยากหน่อย เนื่องจากถูกบดบังด้วยร้านขายของและกิ่งไม้น้อยใหญ่โดยรอบ มีป้ายไวนิลสีทองขนาดกลางมีตัวอักษรเขียนคำว่า “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์” แขวนติดหน้าร้านทำให้สะดุดตาคอกาแฟอย่างแน่นอน บริเวณหน้าร้านถูกตกแต่งแบบธรรมชาติ ดูเย็นตา ส่วนภายในร้านถูกตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์แนววินเทจ เน้นงานไม้ แสงไฟดูนวลตา และป้ายตกแต่ด้วยสีทองให้เข้ากับชื่อ “โกลด์” พอเข้าไปใช้บริการภายในร้านสิ่งที่น่าประทับใจมาก คือเจ้าของร้าน “คุณเกด” และพนักงานให้การต้อนรับและบริการดีมากโดยเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีหลากหลายให้เลือกชิม ...
Cafe

ละมุน ละไม โฮมคาเฟ่

ประวัติ “ละมุน ละไม โฮมคาเฟ่”  เดิมเป็นบ้านของหม่อมเจ้าวงษ์มหิป และหม่อมละไม ชยางกูร  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความผูกพันธ์กับเจ้าของบ้านและให้ความเคารพอย่างมาก โดยเรียกกันติดปากว่า  “บ้านหม่อม”  ต่อมาเมื่อเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตลงก็ส่งผลทำให้ไม่มีใครมาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้  มีแต่คนดูแล ปัดกวาด ทำความสะอาดบ้านหลังนี้เท่านั้น  โดยที่ของใช้ภายในบ้านทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิม  ไม่มีการเคลื่อนย้าย ไม่มีการปรับแต่ง คงสภาพเดิมเหมือนวันสุดท้ายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ...
Parks And Outdoors

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่จัดสรรของราษฎรที่อพยพจากเขตน้ำท่วม 300 ครอบครัว จำนวน 2,100 ...
Parks And Outdoors

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งอยู่บน ถนนทางหลวง สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สันทราย(เก่า)) [1367] ตำบลสันทรายหลวง อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 ประวัติความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่ลำน้ำโจ้และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...