Cafe

ร้าน “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์”

ร้าน “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์” จะสังเกตเห็นหน้าร้านได้ยากหน่อย เนื่องจากถูกบดบังด้วยร้านขายของและกิ่งไม้น้อยใหญ่โดยรอบ มีป้ายไวนิลสีทองขนาดกลางมีตัวอักษรเขียนคำว่า “ไร่กาแฟเลอตอโกลด์” แขวนติดหน้าร้านทำให้สะดุดตาคอกาแฟอย่างแน่นอน บริเวณหน้าร้านถูกตกแต่งแบบธรรมชาติ ดูเย็นตา ส่วนภายในร้านถูกตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์แนววินเทจ เน้นงานไม้ แสงไฟดูนวลตา และป้ายตกแต่ด้วยสีทองให้เข้ากับชื่อ “โกลด์” พอเข้าไปใช้บริการภายในร้านสิ่งที่น่าประทับใจมาก คือเจ้าของร้าน “คุณเกด” และพนักงานให้การต้อนรับและบริการดีมากโดยเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีหลากหลายให้เลือกชิม ...
Temple

วัดทุ่งข้าวตอก

ประวัติ วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กม. ซึ่งได้ย้ายมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบันสาเหตุที่ย้ายเพราะถูกน้ำท่วม วัดทุ่งข้าวตอกสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2418  โดยมีพระบุญปั๋นร่วมกับท้าวอาจหาญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายมา ชมดอก ไวยารัชกร  เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง  สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดทุ่งข้าวตอก และบ้านทุ่งข้าวตอก  มีตำนานเล่าว่าได้มีนายพรานคนหนึ่งต้องการที่จะจับนกยูงทอง ...
Temple

วัดหัวฝาย

ประวัติ วัดหัวฝาย ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2097 โดยครูบาสมเด็จ ธุดงค์จากเชียงตุงเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พระอธิการเฉลิม ฐิตสาโร  ...
Cafe

ละมุน ละไม โฮมคาเฟ่

ประวัติ “ละมุน ละไม โฮมคาเฟ่”  เดิมเป็นบ้านของหม่อมเจ้าวงษ์มหิป และหม่อมละไม ชยางกูร  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความผูกพันธ์กับเจ้าของบ้านและให้ความเคารพอย่างมาก โดยเรียกกันติดปากว่า  “บ้านหม่อม”  ต่อมาเมื่อเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตลงก็ส่งผลทำให้ไม่มีใครมาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้  มีแต่คนดูแล ปัดกวาด ทำความสะอาดบ้านหลังนี้เท่านั้น  โดยที่ของใช้ภายในบ้านทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิม  ไม่มีการเคลื่อนย้าย ไม่มีการปรับแต่ง คงสภาพเดิมเหมือนวันสุดท้ายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ...
Temple

วัดข้าวแท่นหลวง

ประวัติ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดเก่าแก่ ได้เริ่มมีการสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2115 เพราะทราบเค้าเรื่องจากตํานานของพระเจดีย์  ซึ่งมีตํานานเล่าขานว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมารับบิณฑบาตแถวบ้านยางหมอก  จึงมีการสันนิษฐานว่าวัดเดิมชื่อวัดยางหมอก  เพราะตํานานเล่าว่าที่ตั้งวัดเดิมชื่อว่าบ้านยางหมอก ขณะที่ “พ่อนา”  กําลังเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาตอนเช้า เห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาต จึงได้วางมือเก็บเกี่ยวเข้าไปกราบนมัสการพร้อมกับนําฟ่อนข้าวถือติดมือไปปูเป็นแท่น ถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งและถวายบิณฑบาต จากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสกับ “พ่อนา” ว่า  ภายภาคหน้าบ้านยางหมอกจะได้ชื่อว่าบ้านข้าวแท่น  ...
Temple

วัดเมืองเล็น

ประวัติ วัดเมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2279  โดยพระอธิการงก  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระประธานในวิหาร ขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 5.9 เมตร มีการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พระอธิการงกได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านที่อพยพมาจากเชียงตุงเป็นผู้สร้าง โดยการแยกตัวออกมาจากวัดหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ...
Temple

วัดข้าวแท่นน้อย

ประวัติ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ตามการสันนิษฐานบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีอายุหลายร้อยปี   โดยมีการค้นพบหลักฐานซากโบราณต่าง  ๆ  ครั้งแรก  เมื่อปีจุลศักราช 1203  (ปีฉลู พ.ศ. 2384)  ขณะนั้นพื้นที่วัดถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ไผ่และเครือเถาวัลย์อย่างหนาแน่น มีศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันแผ้วถางป่าในบริเวณดังกล่าว โดยค้นพบฐานพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ จึงได้ช่วยกันขุดดินบริเวณดังกล่าวเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม ได้พบหลักฐานอิฐโบราณ ฐานพระวิหาร และพระพุทธรูปเก่าแก่อีกหลายสิบองค์ โดยเฉพาะที่ฐานพระพุทธเจดีย์ พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอีกหลายองค์  ...