การทำกล่องอนุรักษ์วัตถุแบบง่าย ๆ ทำตามได้เลย

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันนี้จะมาสอนการทำกล่องอนุรักษ์วัตถุแบบง่าย ๆ ทำตามได้เลย สามารถดัดแปลงให้มีขนาดตามต้องการ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นกล่องขวัญของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญ ได้อย่างภาคภูมิใจในฝีมือของเราเอง ไปลองทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ …

Read More »

9 สิ่งสำคัญ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ลูกแม่โจ้ต้องเคารพ

1. ศาลเจ้าแม่ โจ้   2. ศาลเจ้าพ่อ โจ้      …

Read More »

วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)

ที่ตั้งวัด วัดแม่แก้ดน้อย ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดป่าตึง หรือวัดหนองแห้งนามเดิม วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ตั้งที่เลขที่ 287 หมู่ 5…

Read More »

พิธีปู่จาข้าวลดเคราะห์

พิธีปู่จาข้าวลดเคราะห์ (ข้อมูลอ้างอิงจากหมู่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน)     “ปู่จา” เป็นภาษาเมืองล้านนา…

Read More »

การทำกล่องอนุรักษ์หนังสือ

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันนี้จะมาสอนการทำกล่องอนุรักษ์หนังสือแบบง่ายๆมาให้ทดลองทำ สามารถดัดแปลงให้มีขนาดใดก็ได้ ชอบกระดาษสีไหนก็เลือกได้ สามารถดัดแปลงตามความเหมาะสมได้เลย การทำกล่องอนุรักษ์หนังสือ จะทำให้หนังสือของเรายืดอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น สวยและเป็นระเบียบ…

Read More »

ซูเลที

ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)… ซูเลที ซูเลที เป็นพืชและเป็นสมุนไพรท้องถิ่น เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะทางกายภาพ ลำต้นตรงห่อหุ้มด้วยกาบใบ สีน้ำตาลแดง กิ่งตรงสีแดงปนเขียวใบยาวอ่อนนุ่ม…

Read More »

ซวาอะหน่อเอะกวีคี

ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)….. ซวาอะหน่อเอะกวีคี ซวาอะหน่อเอะกวีคี เป็นพืชและเป็นสมุนไพรท้องถิ่น  เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง มีลักษณะทางกายภาพ ลำต้นสีดำ ผิวเรียบ ใบแก่สีเขียวเข้ม…

Read More »

พิธีกรรมเดปอทู่

เดปอทู่เป็นความเชื่อและเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านห้วยผักกูด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เชื่อมความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับธรรมชาติ หรือระหว่างคนกับคน…

Read More »

ศาลเจ้าพ่อโจ้ (ศาลเจ้าพ่อขวัญชัยมงคล)

    ศาลเจ้าพ่อ แม่โจ้ จากการสืบค้นข้อมูลการกำเนิดศาลเจ้าพ่อโจ้ ซึ่งไม่มีการบันทึกในเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้นั้น ทีมงานจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ประสานงานขอความร่วมมือจากคณาจารย์ศิษย์เก่า นับตั้งแต่รุ่นแรกๆ จนถึงรุ่น 50…

Read More »

เส่ซูควา (ตัวผู้)

ชื่อท้องถิ่น (บ้านห้วยผักกูด)…. เส่ซูควา (ตัวผู้) เส่ซูควา  (ตัวผู้) เป็นพืชและเป็นสมุนไพรท้องถิ่นชั้นดี  เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะทางกายภาพ มีลำต้นตรงมีกิ่งห่าง…

Read More »

ลาแล้วแม่โจ้

        สัมผัสประสบการณ์ เรื่องเล่าการเริ่มต้นเดินทางมาเรียนที่เชียงใหม่ บรรยากาศในการเดินทางมาเรียนและการดำเนินชีวิตในแม่โจ้ จนเรียนจบถึงเวลาที่ต้องลาจากแม่โจ้อันเป็นที่รักยิ่ง ที่มีมาอย่างยาวนาน บางส่วนบางตอนจากหนังสือ “อนุสรณ์แม่โจ้ รุ่น…

Read More »

ประติมากรรมเขาควาย

  เมื่อโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แม่โจ้เวลานั้น…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت