Craftsman

นายสงัด ชัยวรรณา ภูมิปัญญาด้านการแกะสลักไม้ 

นายสงัด ชัยวรรณา อาศัยอยู่ที่บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แกะสลักไม้รูปเหมือน เช่น รูปเหมือนกินรี ตัวละครในวรรณคดี สัตว์ป่าหิมพานต์ ฯลฯ นอกจากจะมีความสามารถแกะสลักรูปเหมือนได้แล้วยังสามารถวาดรูปได้อีกด้วย การรับงานแกะสลักไม้จะมีลูกค้าจากบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาจ้างให้แกะสลัก ตามแบบที่ลูกค้าต้องการโดยลูกค้าจะนำไม้และแบบมาให้ คิดราคาค่าจ้างแกะสลักตามขนาดของชิ้นงานและความละเอียดเป็นหลัก  ...
Artist

พระครูโกวิทธรรมโสภณ ภูมิปัญญาด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

พระครูโกวิทธรรมโสภณ ชื่อเดิม ศรีผ่อง ฉายา โกวิโท นามสกุล บุญเป็ง อาศัยอยู่ที่ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระครูโกวิทธรรมโสภณ เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 วัตถุโบราณชิ้นแรกที่ได้มา คือแม่พิมพ์ปั้นอิฐรูปโค้ง ทำจากไม้สัก ต่อมาจึงได้เริ่มเก็บสะสมโบราณวัตถุ – ศิลปวัตถุชนิดต่างๆ และมีผู้มาบริจาคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ...
Artist

นายเกษม คามี ภูมิปัญญาปราชญ์ล้านนาการสานใบมะพร้าว 

นายเกษม คามี เป็นคนตำบลสันทรายหลวง อำภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน  การสานใบมะพร้าวรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียน จิ้งจก ซุ้มประตูรูปแบบต่างๆ หมวกใบมะพร้าว  วัสดุเครื่องมือ  ขั้นตอนวิธีการทำ การอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่และการถ่ายทอด  แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ...
Artist

นายทอง สุกันธา ด้านหัตถกรรมจักสาน 

นายทอง สุกันธา เป็นคนตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน  นายทอง สุกันธา มีความสนใจการจักสานจึงได้เรียนรู้ฝึกทำด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ มีความสามารถจักสานได้หลายอย่าง ได้แก่ ก๋วยตี๋นช้าง ก๋วยสังฆทาน ไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดอ่อน ซ้าหวด ก๋วยใส่หญ้า ฝาชี ต๋าแหลว ขันโตก ตุ้มดักปลาไหล สานสาดแหย่ง (เสื่อกก) ...
Intellectual

นายชูชาติ ใหม่ตาคำ ปราชญ์ล้านนาหมอเมือง 

นายชูชาติ ใหม่ตาคำ เป็นคนตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน  หมอเมืองรักษากระดูกต่อกระดูก (กวาดซุย) เช็ดตุ่ม เป่าตา เป่าปาก (เป็นเม่า) เช็ดปวดเมื่อย รักษาโรคมะโหก (โรคริดสีดวงทวารหนัก) ซึ่งมีรูปแบบที่รักษากันไปตามโรค โดยใช้คาถาเป่า เหล้าขาว น้ำมันงา เงินแถบ ไข่ไก่ต้ม มีดแฮกเขาควาย สมุนไพรหว่านทรหด ...
Artist

นายมานพ วังศรี ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ 

นายมานพ วังศรี ภูมิปัญญาล้านนาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์และหัตถกรรมเครื่องเงิน  นายมานพ วังศรี เป็นคนบ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เคยบรรเลงกับวงอื่นมาก่อนหลายวง เช่น วงพลังหนุ่มแม่ย่อย วงขวัญใจแม่หม้าย วงกู่เสือ วงชัยนารายณ์ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย วงป่าบงศิลป์ วงศิษย์เจ็ดสี เริ่มเข้าวงเพชรพยอม เมื่อปี 2550 ประสบการณ์เป็นนักดนตรี ...
Artist

อนันต์ สุจริต ภูมิปัญญาการทําโคมแขวนล้านนา

ภูมิปัญญาการทําาโคมแขวนล้านนา นายอนันต์ สุจริต ตําบลสันนาเม็ง อําเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานการทําโคมแขวนล้านนา ขนาด 5 นิ้ว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 14 นิ้ว 15 นิ้วและขนาด 1 เมตร ทํา โคมเงี้ยว ...
Artist

อัมพร คงใหญ่ ภูมิปัญญาการทําสมุนไพรพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาการทําสมุนไพรพื้นบ้าน นางอัมพร คงใหญ่ ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทําสมุนไพรที่ใช้รักษาภายนอก ได้แก่ การทําลูกประคบ สมุนไพรอบตัว สมุนไพรแช่ มือ แช่เท้า สมุนไพรอบหลังคลอด แผ่นสมุนไพรกําจัดกลิ่นรองเท้า สมุนไพรดับกลิ่นในรถ สมุนไพรลูกประคบน้อยช่วยผ่อนคลายเครียด นวดแผนไทยและรับอบสมุนไพร จัดจําหน่ายและขายส่งที่บ้าน ซึ่ง ขายในราคาชุดละ 30 บาท ...
Artist

มานิตย์ บุญศรี ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว นายมานิตย์ บุญศรี ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานการทํากระบวย ทัพพี แก้วกาแฟ แก้ววาย กระปุกออมสิน พาน (ขัน) ซึ่งทําจาก กะลามะพร้าว และยังทําด้ามมีด ด้ามขวาน การกลึงไม้รูปแบบต่างๆ แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ...
Artist

สุพิศ พยัคฆ์เมธี ภูมิปัญญาการทํากระดาษสาและโคมแขวน

ภูมิปัญญาการทํากระดาษสาและโคมแขวน นางสุพิศ พยัคฆ์เมธี บ้านหนองแหย่ง ตําบลหนองแหย่ง อําาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตกระดาษสา การทําโคมแขวน การตัดตุงไส้หมู วัสดุเครื่องมือ 1. ปอสา 2. เยื่อสน 3. สีใส่กระดาษ 4. เฟลม (พิมพ์)5. ถาดน้ํา 6. เครื่องปั่นปอสา ...

Posts navigation