CraftsmanIntellectualKNOWLEDGE

แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี หัตถกรรมเครื่องสักการะล้านนาและการทําข้าวแต๋น

0

ผลงาน

เครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นดอก การทำข้าวแต๋น ได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัยและเทศบาลตำบล จนเป็นที่ยอบรับได้รับรางวัลเกียรติคุณจากหลายหน่วยงาน

การทำเครื่องสักการะล้านนา

หมากสุ่ม

 1. จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 เซนติเมตรพร้อมทำฐานต้นกล้วย ดัดไม้หรือลวดให้เป็นทรงพุ่ม
 2. นำหมากแห้งที่ร้อยเป็นเส้นแล้วมาผูกกับไม้หรือลวดที่ดัดเป็นทรงพุ่ม
 3. นำดอกไม้มาประดับตรงฐานของพุ่มหมากสุ่มให้สวยงาม

หมากสุ่ม หมากเบ็ง

หมากเบ็ง

 1. จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 เซนติเมตรพร้อมทาฐานต้นกล้วย
 2. นำใบพลูสองใบมาพับแล้วนำมาไขว้กันเสียบไว้กับไม้เสียบลูกชิ้นพร้อมกับนำผลหมากดิบ จานวน 24 อัน นำไปเสียบกับขันต้อมก้อมหรือต้นกล้วยให้เป็นทรงพุ่ม
 3. ใช้ดอกไม้สดประดับตกแต่งฐานต้อมก้อนหรือต้นกล้วยให้สวยงาม

ต้นผึ้ง ต้นเทียน

ต้นผึ้ง

 1. จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 เซนติเมตรพร้อมทำฐานต้นกล้วย
 2. นำขี้ผึ้งที่เป็นแผ่นมาตัดให้เป็นรูปดอกไม้แล้วปักไม้เสียบลูกชิ้นจานวน 24 อัน แล้วนำไปเสียบกับต้อมก้อมหรือต้นกล้วยให้เป็นพุ่ม
 3. นำดอกไม้สดมาตกแต่งให้เป็นพุ่มสวยงาม

ต้นเทียน

 1. จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 50-80 เซนติเมตรพร้อมทาฐานต้นกล้วย
 2. นำเทียนสองเล่มมัดตรงสนวนเข้าด้วยกันกับไม้เสียบลูกชิ้น จานวน 24 อัน แล้วนำไปเสียบกับต้อมก้อมหรือต้นกล้วยให้เป็นพุ่ม
 3. นำดอกไม้สดมาตกแต่งให้เป็นพุ่มสวยงาม

ต้นเทียนดอก

ต้นเทียนดอก

 1. จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 เซนติเมตรพร้อมทำฐานต้นกล้วย
 2. นำดอกไม้สดมาตกแต่งเป็นพุ่มให้สวยงาม

ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

รางวัลเกียรติคุณ

 • โล่เชิดชูเกียรติเพชรราชัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2544 สาขาภูมิปัญญาด้านเครื่องสักการะล้านนา มอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • เกียรติบัตรครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ ปี 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • หนังสือรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น ปี 2545
 • ใบประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ด้านเครื่องสักการะล้านนา
 • ใบประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย วิทยากรเครื่องสักการะล้านนา ปี 2555
 • เกียรติบัตรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม มอบให้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2546
 • ใบเกียรติบัตรจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม วิทยากรการทาข้าวแต๋นน้ำแตงโม ปี 2560

แหล่งที่มา : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา โดย นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พรชัย ตุ้ยดง ด้านศิลปะการแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิงและประกอบศาสตราวุธ

Previous article

รินทอง ธินะ ปราชญ์ล้านนาด้านงานใบตอง ดอกไม้สด

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Craftsman