Intellectual

นางสาวศุภจิตรา คำราพิช ภูมิปัญญาด้านการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ผลงาน การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม รูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นขนาดพอดีคำ ข้าวแต๋นรูปหัวใจ ข้าวแต๋น ขนาดทั่วไป แบบราดน้ำอ้อยและแบบไม่ราดน้ำอ้อย และนำเศษข้าวแต๋นที่แตกหักหรือเป็นเม็ดมาทำเป็นข้าวแต๋นอัด ได้ออกรายการทีวีโทรทัศน์ รายการไอเดียทำเงิน ออกอาศทางช่อง ๕ และรายการของเชพโรเจอร์ แวนแดม เชฟระดับมิชชลิน ผู้ชำนาญทางด้านขนมหวานและเบเกอร์รี่ ออกอากาศที่ประเทศเบลเยี่ยม ตอน Roger Van Damme in Thailand ...
Intellectual

นางสาวรินทอง ธินะ ปราชญ์ล้านนาด้านงานใบตอง ดอกไม้สด

ผลงาน งานใบตอง ดอกไม้สด งานบายศรีบวงสรวง บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม ขันผูกมือ บายศรีหลัก บายศรีประกอบพิธีต่างๆ มาลัยบ่าวสาว มาลัยข้อพระกร ช่อดอกไม้สด ช่อดอกไม้เงิน ช่อดอกไม้จากใบเตย ปลาตะเพียนใบเตย พานไหว้ครู กระทงรูปทรงต่างๆ กรวยดอกไม้ จัดดอกไม้สดรูปทรงต่างๆ และเครื่องสักการะล้านนา วัสดุอุปกรณ์การทำพานไหว้ครู ใบตองตานี ...
Intellectual

แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี หัตถกรรมเครื่องสักการะล้านนาและการทําข้าวแต๋น

ผลงาน เครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นดอก การทำข้าวแต๋น ได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัยและเทศบาลตำบล จนเป็นที่ยอบรับได้รับรางวัลเกียรติคุณจากหลายหน่วยงาน การทำเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 เซนติเมตรพร้อมทำฐานต้นกล้วย ดัดไม้หรือลวดให้เป็นทรงพุ่ม นำหมากแห้งที่ร้อยเป็นเส้นแล้วมาผูกกับไม้หรือลวดที่ดัดเป็นทรงพุ่ม นำดอกไม้มาประดับตรงฐานของพุ่มหมากสุ่มให้สวยงาม หมากเบ็ง จัดเตรียมต้อมก้อมหรือต้นกล้วยที่มีขนาดพอเหมาะประมาณ 60-80 ...
Intellectual

นายพรชัย ตุ้ยดง ด้านศิลปะการแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิงและประกอบศาสตราวุธ

ผลงาน ครูสอนฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ และศาสตราวุธต่างๆ การประกอบศาสตราวุธ ดาบ หอก ง้าว ขอช้าง ประธานชมรมรักดาบ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดโครงการเสวนาและนิทรรศการ การแสดงศาสตราวุธล้านนา ซึ่งจัดมาแล้วถึง 12 ครั้ง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา ผู้จัดโครงการเผาข้าวหลามถามเรื่องดาบ ผู้จัดโครงการร่ายดาบวาดเจิงเพื่อสุขภาพ ผู้จัดโครงการค่ายรักดาบสัญจรปี 53 ณ ...
Intellectual

แม่ครูศุภรัตน์ เกตุบุญเรือง ด้านนาฏศิลป์ (ฟ้อนเล็บ)

ผลงาน แม่ครูศุภรัตน์ เกตุบุญเรือง ด้านนาฏศิลป์ (ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฟ้อนเล็บและฟ้อนเทียน ที่ได้เรียนรู้สืบทอดมากันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความชานาญและได้ไปทำการแสดงและเข้าประกวดการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนตามงานต่างๆ ที่จัดขึ้นและได้รับรางวัลมาโดยตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาประสบการณ์กว่า 40 ปี แม่ครูศุภรัตน์ เกตุบุญเรือง ได้อุทิศตนแก่สังคมเป็นครูวิทยากรได้มีหน่วยงานต่างๆ เชิญให้ไปอบรมและปฏิบัติการเรียนรู้สอนการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนอยู่ตลอด ทั้ง 12 ตำบลในอาเภอสันทราย หน่วยงานจากเทศบาลตำบล โรงเรียน วัดต่างๆ ในอำเภอสันทราย ...
Craftsman

พ่อครูสมนึก ชัยตามล หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก

ผลงาน ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ปูนปั้น รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ชามสังคโลก แจกัน ถ้วย สัตว์ในวรรณคดี กระถางดอกไม้ พระพุทธรูป รูปเหมือน จิตรกรรมวาดภาพลวดลายต่างๆ ลงบนชิ้นงานเซรามิก ภาพผ้าใบ จัดแสดงผลงานประติมากรรมการปั้นตามสถานที่จัดแสดงต่างๆ ร่วมเขียนภาพ พระบรมสาทิสลักลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมถวาย ในวโรกาส ๗๒ ...
Craftsman

นายอินทร์แก้ว จันทรัตน์ ด้านหัตถกรรมปั้นหล่อพระ

ผลงาน ปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปศิลปะหลวงพระบางล้านช้าง รูปเหมือน ปั้นสัตว์ต่างๆ เช่น ปั้นสิงห์ พญานาค สัตว์ป่าหิมพานต์ และมีความสามารถปั้นขึ้นรูปหุ่นดิน หุ้มขี้ผึ้ง หล่อโลหะ ขัดตกแต่ง ลงสนิม เคยปั้นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ถึงขนาดหน้าตัก 100 นิ้ว วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ปั้นหุ่นพระ ดินเหนียวสำเร็จรูป แกลบขาว ...
Craftsman

นางอรญาพรรณ อาษากิจ ด้านหัตถศิลป์ ดุลโลหะ

ผลงาน ออกแบบ ดุนตอกลาย ลงสี เพ้นท์ลาย ปิดทองคำเปลว ขึ้นรูปขันเงิน ถาดเงิน อลูมิเนียม ทองแดง ของที่ระลึก เครื่องประดับ ป้าย สลุ่ง พาน กระเป๋าเงิน แจกัน น้ำต้น น้ำหม้อ ตกแต่งภายในโรงแรม โคมไฟ ร่มต้นโพธิ์ นาฬิกา ...
Craftsman

นางอำไพร สุวรรณ ด้านหัตถศิลป์ ดุลโลหะ

ผลงาน นางอำไพร สุวรรณ ด้านหัตถศิลป์ ดุลโลหะ ประสบการณ์การดุลโลหะกว่า 40 ปี เรียนรู้จากบิดามารดา สามารถตอกลายได้หลายชิ้นงาน เช่น ขันเงิน พาน สลุ่ง จอก(แก้วน้ำ) เครื่องประดับ กำไล ตุ้มหู ปิ่นปักผม สังวาลย์ เข็มขัดเงิน รัดแขน พานรอง ...
Craftsman

นายนิด พิชัยเงาะ ด้านหัตถศิลป์ ดุลโลหะ

ผลงาน มีความเชี่ยวชาญดุนลายตอกบนโลหะ เงิน ทองแดง อลูมิเนียม ประสบการณ์ 46 ปี เริ่มทาตั้งแต่ อายุ 17 เรียนจากคนในครอบครัว เริ่มฝึกทาเรียนรู้เรื่อยมาจนเกิดความชานาญ ด้วยความอดทนอุตสาหะจนเป็นที่ยอมรับ นายนิด พิชัยเงาะ สามารถดุนตอกลายได้หลายลาย ทั้งลายดั้งเดิมของแม่ย่อย ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นลายที่คนรู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทั้งยังดุนโลหะลายดอกเงิน ลายดอกพุดตาน ลายดอกจีน ลายไทย ...