ฐานเรียนรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ

พันธุ์ไม้ฟอกอากาศเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งให้ความสวยงาม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังช่วยฟอกอากาศด้วยคุณสมบัติดูดสารพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 ที่วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ทำให้เราต้องเจอกับสารระเหยมากมาย และโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องอยู่ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศวันละหลายชั่วโมง อากาศภายในจึงเป็นภัยเงียบโดยเราไม่รู้ตัว […]

ฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย อาทิเช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ การเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกพืช ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว โดยฐานได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น […]

การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย

Maejo University Archives · IH-EP12-เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiasna) เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อราทำลายแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงโดยการผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช […]

ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน Silver Nano

ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน Silver Nano เป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอางค์แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสทุธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการลดต้นทุน […]